Starostwo Powiatowe

  • ul. Moniuszki 3B
    67-100 Nowa Sól
    centrala: +48 (68) 458 68 00
    fax: +48 (68) 458 68 31
    e-mail: poczta@powiat-nowosolski.pl

Informator dla osób niepełnosprawnych

 Od 22 września 2009 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Karta jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne, opiekunów tych osób lub pracowników instytucji zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i nie stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami prawa. Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do:
- znacznego stopnia niepełnosprawności;
- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności kod 05-R lub 10-N.
W każdym z powyższych przypadków na orzeczeniu wskazanie nr 9 - upoważniające do wydania karty parkingowej – powinno brzmieć „spełnia przesłanki”.
UWAGA! - karty parkingowe wydają wydziały komunikacji właściwe miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dla mieszkańców powiatu nowosolskiego Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli (ul. Moniuszki 3 b, 67-100 Nowa Sól), a dla mieszkańców powiatu wschowskiego Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wschowie.
 
przejdź do Asystenta Rejestracji Pojazdów

Ostatnio dodane